Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Lập trình Java trong 4 tuần

Khi sử dụng mã giảm giá UN0708 của bimatonline thì giá của khóa học này chỉ còn :

540.000 VNĐ

Tiết kiệm : 63.000 VNĐ

. Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá Unica

40%
GIẢM
Nhận mã giảm giá Unica để mua các khóa học được giảm giá thêm 40% Nhiều hơn Ít hơn

Đánh giá chung về khóa học

 • Khóa học có nhiều đánh giá, có nhiều người theo học: 51 đánh giá
 • Đây là khóa học phổ biến và có đông đảo học viên theo học: 7303 học viên
 • Về ưu đãi: Khóa học này hiện được giảm giá ít. Bạn có thể mua trực tiếp tại Bimatonline để tiết kiệm thêm lên tới 49%

Thông tin chung

 • Thời lượng:

  18 giờ 54 phút

 • Giáo trình:

  90 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java

Giới thiệu khóa học

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Đến với "Khóa học lập trình Java trong 4 tuần" bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp….) cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…

 

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
Bài 3: Cài đặt JDK
Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse
Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
Bài 11: Khai báo biến trong Java
Bài 12: Các phép toán trong Java
Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
Bài 15: Cấu trúc switch
Bài 16: Vòng lặp while
Bài 17: Vòng lặp do..while
Bài 18: Vòng lặp for
Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1
Phần 3: Xử lý lỗi trong Java
Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
Bài 25: Cách sử dụng try … catch
Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
Bài 27: Ý nghĩa của throw
Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug
Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
Bài 31: Thư viện toán học
Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi
Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java
Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
Bài 35: Hàm tìm chuỗi
Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
Bài 37: Hàm đổi chuỗi
Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
Bài 41: Cách tách chuỗi
Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường
Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát
Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2
Phần 6: Xử lý mảng trong Java
Bài 47: Khái niệm về mảng
Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
Bài 51: Sắp xếp mảng
Bài 52: Các hạn chế của mảng
Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3
Phần 7: Xử lý Collection trong Java
Bài 55: Lý do sử dụng collection
Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
Bài 57: Cách sử dụng HashMap
Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4
Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java
Bài 61: Các khái niệm về OOP
Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
Bài 63: Các loại phương thức
Bài 64: Overloading method
Bài 65: Tham chiếu this
Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
Bài 67: các thành phần static
Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
Bài 71: Overriding Method
Bài 72: Tính đa hình
Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
Bài 74: Sử dụng enum trong Java
Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5
Phần 9: Xử lý tập tin trong Java
Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6
Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java
Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

 • 7303 học viên
 • 15 khóa học
Giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Chúc bạn tìm được khóa học ưng ý!

40%
GIẢM
Nhận mã giảm giá Unica để mua các khóa học được giảm giá thêm 40% Nhiều hơn Ít hơn

Lập trình Java trong 4 tuần

Khi sử dụng mã giảm giá KN0708 của bimatonline thì giá của khóa học này chỉ còn :

300.000 VNĐ

Tiết kiệm : 200.000 VNĐ

. Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá Kynakyna

40%
GIẢM
Nhận mã giảm giá Kyna để mua các khóa học được giảm giá thêm 40% Nhiều hơn Ít hơn

Đánh giá chung về khóa học

 • Khóa học được đánh giá rất tốt với điểm số: 4.7/5 điểm
 • Khóa học có khá nhiều bạn theo học: 498 học viên
 • Về giá cả: Giá hơi cao, bạn có thể cân nhắc thêm về chất lượng trước khi chọn mua
 • Về ưu đãi: Khóa học này không được giảm giá tại Kyna. Bạn nhớ áp dụng mã giảm giá để được giảm 40%

Thông tin chung

 • Khóa học video
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Bài học: 93 bài
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Sở hữu mãi mãi
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Bạn sẽ học được gì

 • Sở hữu kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web.
 • Có khả năng cài đặt và Coding Java
 • Áp dụng được quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai nhiều loại ứng dụng
 • Thành thạo các tính năng Array List, HarshMap…
 • Đủ sức để tham gia các khóa học lập trình Android, lập trình Game mobile, lập trình iOS nâng cao 

Giới thiệu khoá học

Khởi đầu bởi Sun Microsystems vào năm 1991, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong giới lập trình viên. Nó được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Web, phần mềm tùy chỉnh, cổng thông tin điện tử, bao gồm các giải pháp thương mại điện tử trên Web và di động.

Sự phổ biến của ngôn ngữ này đã làm nảy sinh một nguồn lực lập trình viên Java không nhỏ cho các công ty phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nói cách khác, học lập trình Java sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và những mức lương hấp dẫn.

Khóa học Lập trình Java trong 4 tuần do Kyna.vn và giảng viên Trần Duy Thanh đồng biên soạn sẽ là cẩm nang hoàn hảo để giúp bạn nhanh chóng làm chủ Java và phát triển trên con đường sự nghiệp của mình.

Đặc điểm nổi bật của khóa học

 • Lập trình hướng đối tượng căn bản
 • Dành cho các đối tượng chưa biết gì về lập trình hoặc muốn nâng cao chuyên môn để phục vụ nhu cầu công việc trong thời gian chỉ 4 tuần.
 • Học viên được đào tạo bởi giảng viên Trần Duy Thanh đã có kinh nghiệm thực tế và giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực lập trình.
 • Số lượng bài tập thực hành phong phúc và có tính ứng dụng cao.
 • Học Online giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian mà vẫn học lập trình Java hiệu quả – dễ dàng.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web.
 • Cài đặt và Coding Java thành thạo.
 • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai nhiều loại ứng dụng khác nhau.
 • Sử dụng thành thạo Array List, HarshMap…
 • Dễ dàng tiếp cận với các khóa học lập trình Android, lập trình Game mobile, lập trình iOS…

Hãy tham gia học lập trình Java Online ngay hôm nay tại Kyna.vn để được các chuyên gia hàng đầu hỗ trợ bạn tốt nhất!

Nội dung khoá học

 • Phần 1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
  • Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
  • Bài 3: Cài đặt JDK
  • Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
  • Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
  • Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse
 • Phần 2 Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

  • Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
  • Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
  • Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
  • Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
  • Bài 11: Khai báo biến trong Java
  • Bài 12: Các phép toán trong Java
  • Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
  • Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
  • Bài 15: Cấu trúc switch
  • Bài 16: Vòng lặp while
  • Bài 17: Vòng lặp do..while
  • Bài 18: Vòng lặp for
  • Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
  • Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
  • Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
  • Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
  • Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1
 • Phần 3 Xử lý lỗi trong Java

  • Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
  • Bài 25: Cách sử dụng try … catch
  • Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
  • Bài 27: Ý nghĩa của throw
  • Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug
 • Phần 4 Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

  • Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
  • Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
  • Bài 31: Thư viện toán học
  • Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
  • Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi
 • Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java

  • Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
  • Bài 35: Hàm tìm chuỗi
  • Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
  • Bài 37: Hàm đổi chuỗi
  • Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
  • Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
  • Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
  • Bài 41: Cách tách chuỗi
  • Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường
  • Bài 43: Bài tập rèn luyện 4
  • Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
  • Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
  • Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2
 • Phần 6 Xử lý mảng trong Java

  • Bài 47: Khái niệm về mảng
  • Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
  • Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
  • Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
  • Bài 51: Sắp xếp mảng
  • Bài 52: Các hạn chế mảng
  • Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
  • Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3
 • Phần 7 Xử lý Collection trong Java

  • Bài 55: Lý do sử dụng collection
  • Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
  • Bài 57: Cách sử dụng HashMap
  • Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
  • Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
  • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4
 • Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java

  • Bài 61: Các khái niệm về OOP
  • Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
  • Bài 63: Các loại phương thức
  • Bài 64: Overloading method
  • Bài 65: Tham chiếu this
  • Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
  • Bài 67: Các thành phần static
  • Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
  • Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
  • Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
  • Bài 71: Overriding Method
  • Bài 72: Tính đa hình
  • Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
  • Bài 74: Sử dụng enum trong Java
  • Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
  • Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
  • Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
  • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5
 • Phần 9: Xử lý tập tin trong Java

  • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
  • Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
  • Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
  • Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
  • Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
  • Bài 84: Các bài tập rèn luyện 6
 • Phần 10 Xử lý đa tiến trình trong Java

  • Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
  • Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
  • Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
  • Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
  • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 11 Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

  • Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
 • Tổng kết khóa học

  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

Combo có khóa học này

Trở thành lập trình viên Android chuyên nghiệp

Trở thành lập trình viên Android chuyên nghiệp

 • Khóa học: 6 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
1.500.001 ₫
Học phí: 1.500.001 ₫

Giảng viên

 • Trần Duy Thanh
  Trần Duy Thanh

  Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính

  Chức vụ:

  Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  Học vấn:

  Thạc sỹ Khoa học máy tính – ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

  Kinh nghiệm:

  2016 – nay: Giảng Viên – Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế – Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

  2014 – nay: Giảng viên cộng tác – triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

  2014 – 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

  2013 – 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

   

  Khởi đầu bởi Sun Microsystems vào năm 1991, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong giới lập trình viên. Nó được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Web, phần mềm tùy chỉnh, cổng thông tin điện tử, bao gồm các giải pháp thương mại điện tử trên Web và di động.

  Sự phổ biến của ngôn ngữ này đã làm nảy sinh một nguồn lực lập trình viên Java không nhỏ cho các công ty phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nói cách khác, học lập trình Java sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và những mức lương hấp dẫn.

  Khóa học Lập trình Java trong 4 tuần do Kyna.vn và giảng viên Trần Duy Thanh đồng biên soạn sẽ là cẩm nang hoàn hảo để giúp bạn nhanh chóng làm chủ Java và phát triển trên con đường sự nghiệp của mình.

  Đặc điểm nổi bật của khóa học

  • Lập trình hướng đối tượng căn bản
  • Dành cho các đối tượng chưa biết gì về lập trình hoặc muốn nâng cao chuyên môn để phục vụ nhu cầu công việc trong thời gian chỉ 4 tuần.
  • Học viên được đào tạo bởi giảng viên Trần Duy Thanh đã có kinh nghiệm thực tế và giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực lập trình.
  • Số lượng bài tập thực hành phong phúc và có tính ứng dụng cao.
  • Học Online giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian mà vẫn học lập trình Java hiệu quả – dễ dàng.

  Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

  • Nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web.
  • Cài đặt và Coding Java thành thạo.
  • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai nhiều loại ứng dụng khác nhau.
  • Sử dụng thành thạo Array List, HarshMap…
  • Dễ dàng tiếp cận với các khóa học lập trình Android, lập trình Game mobile, lập trình iOS…

  Hãy tham gia học lập trình Java Online ngay hôm nay tại Kyna.vn để được các chuyên gia hàng đầu hỗ trợ bạn tốt nhất!

Chúc bạn tìm được khóa học ưng ý!

40%
GIẢM
Nhận mã giảm giá Kyna để mua các khóa học được giảm giá thêm 40% Nhiều hơn Ít hơn