Trung tâm đào tạo các khóa học trực tuyến về kinh doanh, tin học, thương mại điện tử, tiếng anh, giao tiếp, makerting, sale, kiếm tiền online…..