Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
08/11/2018
Trọn bộ 7 camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP
Trọn bộ 7 camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP kèm Voucher 100k trên Sendo
Sendo.vn : 4.700.000 đ
08/11/2018
Cách sử dụng Voucher Sendo
Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá Voucher Sendo
09/11/2018
Trọn bộ 8 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR + DS-7108HGHI-F1/N
Trọn bộ 8 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR kèm Voucher 100k trên Sendo
Sendo.vn : 4.740.000 đ
09/11/2018
Trọn bộ 6 camera 1.0 MP DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR + DS-7108HGHI-F1/N
Trọn bộ 6 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR + Voucher Sendo 100K
Sendo.vn : 3.990.000 đ
10/11/2018
Trọn bộ 4 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR + DS-7104HGHI-F1
Trọn bộ 4 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR + Voucher 50K
Sendo.vn : 2.890.000 đ
10/11/2018
Trọn bộ 2 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR + DS-7104HGHI-F1
Trọn bộ 2 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IR + Vouccher 50K
Sendo.vn : 2.150.000 đ
10/11/2018
Trọn bộ 4 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IRP + DS-7104HGHI-F1
Trọn bộ 4 camera DS-2CE56C0T-IRP + DS-2CE16C0T-IRP + Voucher 100K
Sendo.vn : 3.170.000 đ
13/11/2018
Trọn bộ 7 camera Hikvison DS-2CE16C0T-IR 1.0MP và DS-7108HGHI-F1
Trọn bộ 7 camera Hikvison DS-2CE16C0T-IR 1.0MP + Voucher 200K
Sendo.vn : 5.290.000 đ
13/11/2018
Trọn bộ 6 camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP + DS-7108HQHI-K1
Trọn bộ 6 camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP + DS-7108HQHI-K1 + Voucher 200K
Sendo.vn : 6.550.000 đ
13/11/2018
Trọn bộ 6 camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR 2.0MP và DS-7108HQHI-K1
Trọn bộ 6 camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR 2.0MP + Voucher 200K
Sendo.vn : 6.800.000 đ